Skip to content

PhiloxeniaClub

PhiloxeniaClub επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΑEGEAN SPEED LINES N.E., με ΑΦΜ 999061509 και έδρα στην Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει και για το λόγο αυτό ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας». 
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Κο. Νικόλαο Σταμούλο, email: <nfstamoulos@aegeanspeedlines.gr>, τηλέφωνο: +30 210 96.98.153.

Η ΑEGEAN SPEED LINES N.E. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας PhiloxeniaClub. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας PhiloxeniaClub.. Ειδικότερα, επεξεργάζεται το σύνολο των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας ή την περαιτέρω διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και τα δεδομένα ταξιδιών που πραγματοποιείτε που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μίλια. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται με την ως άνω μέθοδο είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας για τον ως άνω περιγραφόμενο σκοπό επεξεργασίας και συγκεκριμένα για την παροχή σε εσάς της υπηρεσίας PhiloxeniaClub. Ακόμα, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας PhiloxeniaClub διαρκεί για όσο διάστημα σας παρέχεται η υπηρεσία. Επιπρόσθετα, η Aegean Speedlines ενημερώνει ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: 
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: 
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:
Στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας PhiloxeniaClub το εν λόγω δικαίωμα δεν υφίσταται για το διάστημα που επιθυμείτε να λαμβάνετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Κο. Νικόλαο Σταμούλο, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, 16674 Γλυφαδα, email: <nfstamoulos@aegeanspeedlines.gr>, τηλέφωνο: +30 210 96.98.153.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης.

Κατάρτιση Προφίλ 
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ειδικότερα η κατάρτιση προφίλ καθώς είναι αναγκαία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της εταιρείας καθώς και η έκφραση άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς τα υποκείμενα. ./…
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνολικά από την Aegean Speedlines, πατήστε εδώ.