Skip to content

Itineraries of 2022: Piraeus - Serifos - Sifnos - Milos

Itineraries of 2022: Piraeus - Serifos - Sifnos - Milos

Aegean Speed Lines logo  1. WEDNESDAY 01/06/2022 : PIRAEUS (15:00) – SERIFOS (17:30-17:40) – SIFNOS (18:10-18:30) – MILOS (20:30-20:40) – PIRAEUS (23:40)
  2. THURSDAY 02/06/2022 PIRAEUS (12:00) – SERIFOS (14:20-14:30) – SIFNOS (14:55-15:05) – MILOS (15:55-16:15) – SIFNOS (17:05-17:15) – SERIFOS (17:40-17:50) – PIRAEUS (20:15)
  3. MONDAY 13/06/2022 : PIRAEUS (12:00) – SERIFOS (14:20-14:30) – SIFNOS (14:55-15:05) – MILOS (15:55-16:15) – SIFNOS (17:05-17:15) – SERIFOS (17:40-17:50) – PIRAEUS (20:15)
  4. TUESDAY 14/06/2022 : PIRAEUS (12:00) – SERIFOS (14:20-14:30) – SIFNOS (14:55-15:05) – MILOS (15:55-16:15) – SIFNOS (17:05-17:15) – SERIFOS (17:40-17:50) – PIRAEUS (20:15)