05/06/2019 Τροποποίηση δρομολογίου επιστροφής 06/06/2019

Ενημερώνουμε ότι για την κάλυψη έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών το δρομολόγιο επιστροφής του SPEEDRUNNER 3 αύριο Πέμπτη τροποποιείται ως ακολούθως:

Πέμπτη 06/06/2019:

ΜΗΛΟΣ (13:30) – ΣΙΦΝΟΣ (14:30-14:40) – ΣΕΡΙΦΟΣ (15:10-15:20) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (17:50)