18/4/2019 – Πάσχα 2019 – Έκπτωση σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Η Aegean Speed Lines ενημερώνει ότι παρέχει έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους συνοδούς τους και στα ΕΙΧ οχήματά τους, που θα ταξιδέψουν από και προς τα νησιά υπηρεσίας τους (Σέριφο / Σίφνο / Μήλο). 
 
Οι εκπτώσεις θα ισχύουν για τα διαστήματα 19 έως 23 Απριλίου για τις μετακινήσεις από τα νησιά προς Πειραιάς και από 3 έως 6 Μαΐου για τις μετακινήσεις από Πειραιά προς τα νησιά. 
 
Η έκπτωση θα παρέχεται από τα κατά τόπους κεντρικά μας πρακτορεία με την επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους και της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.